Furesøkvarterets Grundejerforening varetager de 808 parcel ejeres interesser, bl.a. gennem snerydning og opstilling af gruskasser om vinteren og som talerør over for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Beskyt dig mod indbrud…

er titlen på en rigt illustreret vejledning om, hvordan man kan beskytte sit hjem mod indbrud. Vejledningen gennemgår på 25 sider en række gode råd, som præsenteres på en brugervenlig måde. Vejledningen er udsendt af Det Kriminalpræventive Råd, og kan downloades gratis ved at benytte følgende link: https://dkr.dk/indbrud/

VEJVEDLIGEHOLDELSE – HVORNÅR ER EN VEJ I “GOD OG FORSVARLIG STAND”? NY UDGAVE

Alle beboere på private fællesveje med vedligholdelsesaftaler med Lyngby-Taarbæk kommune har fået brev (i e-boks) om, at aftalerne bliver opsagt. Derefter overtager beboerne selv vedligeholdelsesforpligtelsen. Men inden det kan ske, skal vejen bringes i “god og forsvarlig stand”. Kommunen har bestilt disse vurderinger hos et rådgivende ingeniørfirma.I Furesøkvarterets Grundejerforening har bestyrelsen besluttet, at anmode et andet rådgivende ingeniørfirma (COWI) om at komme med en second opinion om vejenes tilstand, hvis der er behov for det. Det gør vi for at grundejerne kan være sikre på, at kommunens vurderinger er rimelige. Grundejerforeningens alternative vurdering kan iværksættes så snart kommunens vurderinger foreligger.

Men da foreningen ikke modtager kommunens vurderinger, så forudsætter indhentningen af den second opinion fra COWI, at der er et eller flere medlemmer af foreningen på en vej med vedligeholdelsesaftale, der retter henvendelse til foreningen om sin tvivl og/eller utilfredshed med kommunens vurdring. Resultatet af grundejerforeningens (COWI’s) vurderinger vil blive lagt op på foreningens hjemmeside.

Politiet har oprettet et nationalt kameraregister

Politiet har oprettet et nationalt kameraregister, som hurtigere og mere effektivt kan hjælpe os med at opklare forbrydelser.

Derfor opfordrer vi alle – både borgere og virksomheder – som har videoovervågning til at registrere det på www.politi.dk/kamera. Du skal logge ind med din virksomheds NemID og følge anvisningerne på siden. Der er nemt og tager kun få minutter.

Det er vigtigt at understrege, at politiet ikke får adgang til din overvågning, når du står i registret. Registret giver blot politiet et overblik over, hvor kameraer findes og dermed mulighed for hurtigere at kontakte dig og din virksomhed eller dit bolig og bede om at få udleveret optagelserne til brug i vores efterforskning.

Hvis du har udfordringer med at logge ind med din virksomheds NemID, kan du sende en mail til Nordsjællands Politi’s IT-Støtte med information om, hvor kameraerne er placeret, hvem som er kontaktperson samt eventuelle systemoplysninger. Mailadressen er nsj-efterforsk-it-stoette@politi.dk.

Har du spørgsmål eller har du brug for hjælp kan du kan kontakte mig på kvp002@politi.dk

Tak for din tid.

Med venlig hilsen Kim Vinholdt, Politiassistent, Nordsjællands politi.

VEJVEDLIGEHOLDELSE – HVORNÅR ER EN VEJ I “GOD OG FORSVARLIG STAND”?

Alle beboere på private fællesveje med vedligeholdelsesaftaler med Lyngby-Taarbæk kommune har fået brev (i e-Boks) om, at aftalerne bliver opsagt. Der efter overtager beboerne selv vedligeholdelsesforpligtelsen. Men inden det kan ske, skal vejen bringes i “god og forsvarlig stand”. Kommunen har bestilt disse vurderinger hos et rådgivende ingeniørfirma. I Furesøkvarterets Grundejerforening har bestyrelsen besluttet, at anmode et andet rådgivende ingeniørfirma (COWI) om at komme med en second opinion om vejenes tilstand. Det gør vi for at grundejerne kan være sikre på, at kommunens vurderinger er rimelige. Grundejerforeningens alternative vurdering iværksættes så snart kommunens vurderinger foreligger. Resultatet af grundejerforeningens (COWI’s) vurderinger vil blive lagt op på foreningens hjemmeside. 
Med venlig hilsen
Hans

Referater fra generalforsamlinger 2019

Så ligger referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling på foreningens hjemmeside under fanen “Referater”.

Fejning og tømning af vejbrønde

I år vil vejene blive fejet 8.+9. april og vejbrønde bliver tømt 11.+12. april.

For effektiv fejning så undgå at have biler kantstensparkeret på fejedage.

Undgå parkering over en vejbrønd på dage hvor vejbrønde tømmes.

Generalforsamling 24. april 2019 og medlemsliste

Årets Generalforsamling afholdes 24. april kl. 19:00 på Virum skole. Indkaldelser er omdelt. Mangler du en indkaldelse, så kontakt Bestyrelsen.

Medlemsliste for 2018/19 findes her: http://furesoekvarteret.dk/wp-content/uploads/2019/05/Medlemsliste-2018-19.pdf

Hvordan skal Lyngby-Taarbæk udvikle sig?

Se vedlagte invitation til dialog om udviklingen i Lyngby-Taarbæk, lørdag den 30. marts kl. 10-13

Generelt om dine pligter som husejer

Der er en række pligter vi som husejere skal være opmærksomme på, dem kan du læse mere om i de 2 link herunder, til henholdsvis LTK og Bolius hjemmesider.

Grundejerforeningen har en aftale med FMT om, at rydde sne og salte på vores veje i foreningens område. Der er også gruskasser med saltet grus til rådighed for spredning på fortov og gangarealer. Det betyder dog ikke at du som grundejer ikke er ansvarlig for den del af kørebanen som ligger ud for din grund.

http://www.ltk.dk/regler-snerydning

https://www.bolius.dk/generelt-om-dine-pligter-som-husejer-17773/

LTK info om serviceaftalerne på private fællesveje

Den besked om ophævelse af serviceaftalerne på private fællesveje, som LTK har
sendt ud til beboerne, ikke berører vejene i Furesøkvarterets Grundejerforenings område. Det kort der blev vist i Det Grønne Område i uge 28, som viser veje med serviceaftale, er fejlagtigt for vort områdes vedkommende.
De nævnte serviceydelser: snerydning, brøndtømning og fejning af vejene
ordnes af grundejerforeningen for kontingentet på 350 kr. pr. år.

Til orientering kan det nævnes, at grundejerne på Joachim Rønnows Vej – som
netop har meldt sig ind i grundejerforeningen – tidligere hver især måtte
betale 743 kr. pr. år for disse ydelser i henhold til deres serviceaftale
med LTK.