Furesøkvarterets Grundejerforening varetager de 808 parcel ejeres interesser, bl.a. gennem snerydning og opstilling af gruskasser om vinteren og som talerør over for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Politiet har oprettet et nationalt kameraregister

Politiet har oprettet et nationalt kameraregister, som hurtigere og mere effektivt kan hjælpe os med at opklare forbrydelser.

Derfor opfordrer vi alle – både borgere og virksomheder – som har videoovervågning til at registrere det på www.politi.dk/kamera. Du skal logge ind med din virksomheds NemID og følge anvisningerne på siden. Der er nemt og tager kun få minutter.

Det er vigtigt at understrege, at politiet ikke får adgang til din overvågning, når du står i registret. Registret giver blot politiet et overblik over, hvor kameraer findes og dermed mulighed for hurtigere at kontakte dig og din virksomhed eller dit bolig og bede om at få udleveret optagelserne til brug i vores efterforskning.

Hvis du har udfordringer med at logge ind med din virksomheds NemID, kan du sende en mail til Nordsjællands Politi’s IT-Støtte med information om, hvor kameraerne er placeret, hvem som er kontaktperson samt eventuelle systemoplysninger. Mailadressen er nsj-efterforsk-it-stoette@politi.dk.

Har du spørgsmål eller har du brug for hjælp kan du kan kontakte mig på kvp002@politi.dk

Tak for din tid.

Med venlig hilsen Kim Vinholdt, Politiassistent, Nordsjællands politi.

Referater fra generalforsamlinger 2019

Så ligger referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling på foreningens hjemmeside under fanen “Referater”.

Fejning og tømning af vejbrønde

I år vil vejene blive fejet 8.+9. april og vejbrønde bliver tømt 11.+12. april.

For effektiv fejning så undgå at have biler kantstensparkeret på fejedage.

Undgå parkering over en vejbrønd på dage hvor vejbrønde tømmes.

Generalforsamling 24. april 2019 og medlemsliste

Årets Generalforsamling afholdes 24. april kl. 19:00 på Virum skole. Indkaldelser er omdelt. Mangler du en indkaldelse, så kontakt Bestyrelsen.

Medlemsliste for 2018/19 findes her: http://furesoekvarteret.dk/wp-content/uploads/2019/05/Medlemsliste-2018-19.pdf

Hvordan skal Lyngby-Taarbæk udvikle sig?

Se vedlagte invitation til dialog om udviklingen i Lyngby-Taarbæk, lørdag den 30. marts kl. 10-13

Generelt om dine pligter som husejer

Der er en række pligter vi som husejere skal være opmærksomme på, dem kan du læse mere om i de 2 link herunder, til henholdsvis LTK og Bolius hjemmesider.

Grundejerforeningen har en aftale med FMT om, at rydde sne og salte på vores veje i foreningens område. Der er også gruskasser med saltet grus til rådighed for spredning på fortov og gangarealer. Det betyder dog ikke at du som grundejer ikke er ansvarlig for den del af kørebanen som ligger ud for din grund.

http://www.ltk.dk/regler-snerydning

https://www.bolius.dk/generelt-om-dine-pligter-som-husejer-17773/

LTK info om serviceaftalerne på private fællesveje

Den besked om ophævelse af serviceaftalerne på private fællesveje, som LTK har
sendt ud til beboerne, ikke berører vejene i Furesøkvarterets Grundejerforenings område. Det kort der blev vist i Det Grønne Område i uge 28, som viser veje med serviceaftale, er fejlagtigt for vort områdes vedkommende.
De nævnte serviceydelser: snerydning, brøndtømning og fejning af vejene
ordnes af grundejerforeningen for kontingentet på 350 kr. pr. år.

Til orientering kan det nævnes, at grundejerne på Joachim Rønnows Vej – som
netop har meldt sig ind i grundejerforeningen – tidligere hver især måtte
betale 743 kr. pr. år for disse ydelser i henhold til deres serviceaftale
med LTK.

Ny hjertestarter i Furesøkvarteret

Som led i bestræbelserne på at øge trygheden i Furesøkvarteret har Furesøkvarterets Grundejerforening indkøbt en hjertestarter, der er blevet sat op på adressen:

Tværvej 42, 2830 Virum.

Hjertestarteren er anbragt i et opvarmet og oplyst udendørsskab, og skabet er monteret i carporten på adressen. Skabet er således synligt fra vejen.

Hjertestarteren bliver registreret hos Trygfonden/hjertestartere, så den kan findes ved hjælp af en mobiltelefon.

Der er monteret alarm på skabet, og alarmen bliver aktiveret ved åbning af skabet. Ved lukning af skabet slukker alarmen igen.

Såfremt der ønskes yderligere informationer om hjertestarteren, er I velkomne til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Grundejernes ansvar og grundejerforeningens services

Furesøkvarterets Grundejerforening gennemfører forskellige service foranstaltninger for at hjælpe foreningens medlemmer. Foreningen sørger således i vinterhalvåret for, at vejene bliver ryddet for sne, at der bliver gruset i glat føre og at der opstilles gruskasser, så grundejerne selv kan gennemføre supplerende glatføre bekæmpelse. Om foråret sørger foreningen for, at vejene bliver fejet rene og at vejbrøndene bliver tømt, så vi undgår oversvømmelser fra tilstoppede kloaker.

Selvom disse foranstaltninger gennemføres kollektivt af grundejerforeningen, så er det fortsat i sidste ende den enkelte grundejers ansvar at sikre fremkommeligheden ud for egen grund ved snefald og at bekæmpe eventuelt glat føre samt at renholde eget fortov og vej.

Fortovet forpligter til mere arbejde end du tror

På Jyllandspostens hjemmeside har vi fundet denne video, som vi gerne vil dele med jer grundejere. Der er nok pligter vi ikke tænker over i dagligdagen, men som vi er forpligtet til som grundejer.
Klik her for at se video