Veje og vejlav

Brev til grundejere om fejning og brøndtømning apr 2014

Dette dokument sammenfatter love og regler om private fællesveje, offentlige/kommunale veje, grundejernes ansvar og dannelse og drift af vejlav og giver vejledning og hjælp til grundejere der måtte ønske at oprette og drive et sådant.
Vejlav – Vejtyper, Ansvar og Vejlov

Dette dokument indeholder svar fra LTK om vej vedligeholdelse af Malmmosevej.
Svar fra kommunen vedr. Malmmosevej

Der er lukket for kommentarer.