Kategoriarkiv: Uncategorized

Biodiversitet i din have

Lyngby-Taarbæk kommune vedtog i 2022 et ”Charter for biodiversitet i arealplejen”, hvor kommunen tilslutter sig en række fælles principper for arealplejen, som skal sikre en øget biodiversitet på de arealer kommunen har ansvar for. Hovedideen er en mere ekstensiv vedligeholdelse … Læs resten

Nyt om vinterforanstaltninger og vejvedligeholdelse i Furesøkvarteret efter 1.4.2023 – især for kvarterets blinde veje

Fra 1.4.2023 overgår langt hovedparten af de tidligere private fællesveje i Furesøkvarteret til at være kommunale, offentlige veje. Det betyder, at kommunen overtager vinterforanstaltningerne, brøndsugningerne og vedligeholdelse af kørebanerne. Nyordningen gælder alle de veje der er gennemgående. De udgør mellem … Læs resten

Referat fra dialogmøde med borgmesteren

Hermed til information: Referat fra dialogmøde med borgmesteren den 10. oktober 2022. Referatet omfatter alle de emner som har været diskuteret på dialogmøder med grundejerforeninger, vejlaug mm på tværs af kommunen

Vejene i Furesøkvarteret fejes mandag den 28. november

Så undlad så vidt muligt kantstensparkering den dag. Grus kasserne til grusning af eget fortov bliver opstillet meget snart. Med venlig hilsen bestyrelsen

Fjernvarme i Furesøkvarteret

Lyngby-Taarbæk kommune vedtog d. 6. oktober 2022 en varmeplan, som bl.a. omfatter fjernvarme i Furesøkvarteret. Varmeplanen har 2 etaper. Den første strækker sig fra 2023 til 2027. Den anden fra 2026 til 2030. Furesøkvarteret er først med i anden etape. … Læs resten

Dialogmøde i Virumhallerne med borgmesteren

Mandag den 10. oktober havde borgmesteren inviteret til dialogmøde med alle grundejerforeninger mm i Virum og Sorgenfri området. Mødet var velbesøgt, og borgmesterkontoret vil udsende referat fra mødet, som også vil blive lagt her på hjemmesiden. Så her blot en … Læs resten

Varmeplan for Furesøkvarteret

Her er PowerPoints og video fra orienteringsmødet tirsdag d. 10. maj 2022

Ændret bekendtgørelse om standsning og parkering og ændring i Færdselsloven

For at gøre det mere sikkert at færdes til fods i kommunen, har Lyngby-Taarbæk Kommune revideret den lokale parkeringsbekendtgørelse. Bekendtgørelsen om standsning og parkering giver køretøjer (max 3.500 kg) mulighed for at standse eller parkere på fortovene i kommunen forudsat, … Læs resten

Møde den 10. maj kl. 19: Varmeplan for Furesøkvarteret

Furesøkvarterets Grundejerforening inviterer medlemmerne til et orienteringsmøde om varmeplan for Furesøkvarteret i Virumhallernes Store Mødelokale, tirsdag d. 10. maj 2022 kl. 19. Da naturgassen udfases senest i 2030, skal de fleste husejere i Furesøkvarteret have en anden opvarmningsform, end den … Læs resten

Reprise jubilæumsarrangement

Interessen for deltagelse i 100-års jubilæet har været overvældende. Og de 85 pladser i Store Mødelokale i Virumhallerne blev hurtigt besat. Grundejerforeningens bestyrelse har derfor besluttet at lave en ”reprise” med næsten samme program. Se invitation nedenfor. Så kom og … Læs resten