Kategoriarkiv: Uncategorized

Varmeplan for Furesøkvarteret

Her er PowerPoints og video fra orienteringsmødet tirsdag d. 10. maj 2022

Ændret bekendtgørelse om standsning og parkering og ændring i Færdselsloven

For at gøre det mere sikkert at færdes til fods i kommunen, har Lyngby-Taarbæk Kommune revideret den lokale parkeringsbekendtgørelse. Bekendtgørelsen om standsning og parkering giver køretøjer (max 3.500 kg) mulighed for at standse eller parkere på fortovene i kommunen forudsat, … Læs resten

Møde den 10. maj kl. 19: Varmeplan for Furesøkvarteret

Furesøkvarterets Grundejerforening inviterer medlemmerne til et orienteringsmøde om varmeplan for Furesøkvarteret i Virumhallernes Store Mødelokale, tirsdag d. 10. maj 2022 kl. 19. Da naturgassen udfases senest i 2030, skal de fleste husejere i Furesøkvarteret have en anden opvarmningsform, end den … Læs resten

Reprise jubilæumsarrangement

Interessen for deltagelse i 100-års jubilæet har været overvældende. Og de 85 pladser i Store Mødelokale i Virumhallerne blev hurtigt besat. Grundejerforeningens bestyrelse har derfor besluttet at lave en ”reprise” med næsten samme program. Se invitation nedenfor. Så kom og … Læs resten

Jubilæum, tilmelding er afsluttet

Tilslutning til jubilæumsarrangementet har været overvældende. Vores mødelokale ”Det store mødelokale” i Virumhallerne kan rumme 85 gæster til spisning, og alle pladser er nu besat.Så vi må desværre melde alt ”udsolgt” til jubilæumsarrangementet den 22. marts kl. 20.Vi er i … Læs resten

Generalforsamling og jubilæum

Furesøkvarterets Grundejerforening fylder 100 år og det skal fejres. Så i forlængelse af årets generalforsamling vil vi markere jubilæet med et festligt arrangement. I anledning af jubilæet udgives bogen: ”Furesøkvarteret gennem hundrede år”. Forfatterne er foreningens formand Hans Kristensen og … Læs resten

Fejning af veje og opsætning af gruskasser

Selvom nogle af vejene i Furesøkvarteret er noget utilgængelige på grund af arbejdet med vandledninger, så vil vejene blive efterårsfejet igen i år. Fejningen finder sted onsdag d. 24. november. Så undlad så vidt muligt at parkere på vejen denne dag. … Læs resten

Vælgermøde den 27. oktober 2021 kl. 19 i Virumhallen

Byudvikling med omtanke og i social balance De almene boligorganisationer, grundejerforeninger, Bygningskulturforeningen og borgerforeningen Vores Sorgenfri arrangerer vælgermøde om kommunens byudvikling. Mødet afholdes onsdag den 27. oktober kl. 19 i Virumhallen. Alle er velkommen. På mødet, hvor alle opstillede partier … Læs resten

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Furesøkvarterets Grundejerforening onsdag d. 8. september 2021 kl. 19 i Virum Hallerne, mødelokale 1,2,3. Ifølge vedtægterne for grundejerforeningen skal der afholdes generalforsamling hvert år inden udgangen af marts måned. Det var ikke muligt i … Læs resten

Ny vedligeholdelsesordning for mange private fællesveje er på vej

I 2019 opsagde kommunen de aftaler den havde indgået med en række private fællesveje om vedligeholdelsen af kørebanernes belægning. I Furesøkvarteret omfattede det ca. halvdelen af de private fællesveje. Dette skridt lå i forlængelse af ophøret af aftaler om vinterforanstaltninger … Læs resten