Kategoriarkiv: Uncategorized

Forslag i høring vedr. buslinje 191

Ruten for Furesøkvarterets buslinje 191 påtænkes omlagt i forbindelse med etableringen af letbanen. Derfor har kommunalbestyrelsen sendt sit forslag til ny linjeføring for bus 191 (samt en række andre buslinjer i kommunen) i høring. Høringsfristen er 5. november. Forslaget kan … Læs resten

Skt. Hans aften i Furesøparken

Igen i år afholdes der Skt. Hans aften med boder, underholdning og bål i Furesøparken. Kommunen er for flere år siden bakket ud af arrangementet, så nu er arrangøren Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening. Foreningen efterlyser frivillige, som kan hjælpe til … Læs resten

Medlemsmøde om vejvedligeholdelse og vinterforanstaltning på Furesøkvarterets blinde veje. Tirsdag d. 18. april kl. 19 i Virum Kirkes krypt

Grundejerforeningen har arrangeret et møde d. 18. april om de fremtidige vilkår mht. vejvedligeholdelse og vinterforanstaltninger på kvarterets blinde veje. Emnet blev allerede diskuteret på foreningens generalforsamling, og der blev rejst flere spørgsmål vedrørende kommunens tilbud. Allerede før generalforsamlingen var … Læs resten

Husk generalforsamlingen onsdag d. 22. marts 2023 kl. 19

Bestyrelsens beretning om forenings året 2022 til generalforsamlingen d. 22.3.2023

På generalforsamlingen d. 22.3.2022 blev formanden, Hans Kristensen og bestyrelsesmedlemmet Henrik Bering genvalgt. Også revisor Niels Friis blev genvalgt, mens Finn Olsen blev nyvalgt som revisorsuppleant. Da kassereren Merete Lydolph Larsen, på grund af fraflytning ønskede at blive afløst, nyvalgtes … Læs resten

Biodiversitet i din have

Lyngby-Taarbæk kommune vedtog i 2022 et ”Charter for biodiversitet i arealplejen”, hvor kommunen tilslutter sig en række fælles principper for arealplejen, som skal sikre en øget biodiversitet på de arealer kommunen har ansvar for. Hovedideen er en mere ekstensiv vedligeholdelse … Læs resten

Nyt om vinterforanstaltninger og vejvedligeholdelse i Furesøkvarteret efter 1.4.2023 – især for kvarterets blinde veje

Fra 1.4.2023 overgår langt hovedparten af de tidligere private fællesveje i Furesøkvarteret til at være kommunale, offentlige veje. Det betyder, at kommunen overtager vinterforanstaltningerne, brøndsugningerne og vedligeholdelse af kørebanerne. Nyordningen gælder alle de veje der er gennemgående. De udgør mellem … Læs resten

Referat fra dialogmøde med borgmesteren

Hermed til information: Referat fra dialogmøde med borgmesteren den 10. oktober 2022. Referatet omfatter alle de emner som har været diskuteret på dialogmøder med grundejerforeninger, vejlaug mm på tværs af kommunen

Vejene i Furesøkvarteret fejes mandag den 28. november

Så undlad så vidt muligt kantstensparkering den dag. Grus kasserne til grusning af eget fortov bliver opstillet meget snart. Med venlig hilsen bestyrelsen

Fjernvarme i Furesøkvarteret

Lyngby-Taarbæk kommune vedtog d. 6. oktober 2022 en varmeplan, som bl.a. omfatter fjernvarme i Furesøkvarteret. Varmeplanen har 2 etaper. Den første strækker sig fra 2023 til 2027. Den anden fra 2026 til 2030. Furesøkvarteret er først med i anden etape. … Læs resten