Nyt om vinterforanstaltninger og vejvedligeholdelse i Furesøkvarteret efter 1.4.2023 – især for kvarterets blinde veje

Fra 1.4.2023 overgår langt hovedparten af de tidligere private fællesveje i Furesøkvarteret til at være kommunale, offentlige veje. Det betyder, at kommunen overtager vinterforanstaltningerne, brøndsugningerne og vedligeholdelse af kørebanerne. Nyordningen gælder alle de veje der er gennemgående. De udgør mellem 80 og 90% af vejene i kvarteret. Men den gældende lovgivning forhindrer kommunen i også at overtage “ikke gennemgående veje” dvs. de (små) blinde veje i kvarteret. Disse vil således efter 1.4.2023 fortsat være private fællesveje, hvor det er beboernes pligt, at stå for vedligeholdelse og vinterforanstaltninger.

Så længe stort set alle veje i Furesøkvarteret var private fællesveje, var det en relativt enkel sag for grundejerforeningen, at indgå aftaler med diverse entreprenører om vedligeholdelse og vinterforanstaltninger – hvad grundejerforeningen da også har gjort i en meget lang årrække. Men fra april 2023 vil det ikke være muligt for grundejerforeningen at lave økonomisk rimelige aftaler med vores hidtidige entreprenører om i fremtiden kun at betjene kvarterets blinde veje, ligesom det heller ikke vil være muligt for foreningen, at administrere ordningerne. Grundejerforeningens hidtidige ordninger med vintervedligeholdelse, fejning af vejene og brøndsugning ophører således til april 2023.

Dilemmaet for beboerne på de blinde veje har vi for længst påtalt overfor kommunen, som i slutningen af december har svaret med et tilbud om at indgå ”serviceaftaler”, udsendt til alle beboerne på de blinde veje. I tilbuddet om serviceaftaler er der både en mulighed for at få en aftale om vejvedligeholdelse, omfattende vedligeholdelse af kørebanen og sugning af vejbrøndene, og en aftale om vintervedligeholdelse, som omfatter snerydning og glatførebekæmpelse.    

Det tilbud bliver (desværre) ikke gratis for beboerne, hvis beboerne tager imod tilbuddet. Kommunen skal – igen for at det er lovligt – opkræve et gebyr hos grundejerne på disse veje, som dækker de udgifter kommunen har i denne sammenhæng. For at kunne indgå aftaler med beboerne om servicen og betalingen på de blinde veje, er det nødvendigt, at beboerne danner vejlaug eller små lokale grundejerforeninger, som kan indgå aftalerne med kommunen og siden stå for betalingen på vejens vegne.

Da det drejer sig om særskilte aftaler med beboerne på ca. 20 små, blinde veje, hvor alle beboere skal kontaktes, og helst blive enige om at sige ja til aftalen med kommunen, er det en “mobiliserings opgave”, som langt overstiger kapaciteten i grundejerforeningens bestyrelse. Opgaven kan kun løses af beboerne selv på de berørte veje. Både på grundejerforeningens og på kommunens hjemmeside findes grundige beskrivelser af, hvordan man etablerer vejlaug, som kan inspirere/vejlede, når denne opgave skal løses.

Alternativet er, at beboerne på de blinde veje selv løser vedligeholdelsesopgaverne og vinterforanstaltningerne.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Der er lukket for kommentarer.