Forfatterarkiv: Sekretaer

Vælgermøde den 27. oktober 2021 kl. 19 i Virumhallen

Byudvikling med omtanke og i social balance De almene boligorganisationer, grundejerforeninger, Bygningskulturforeningen og borgerforeningen Vores Sorgenfri arrangerer vælgermøde om kommunens byudvikling. Mødet afholdes onsdag den 27. oktober kl. 19 i Virumhallen. Alle er velkommen. På mødet, hvor alle opstillede partier … Læs resten

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Furesøkvarterets Grundejerforening onsdag d. 8. september 2021 kl. 19 i Virum Hallerne, mødelokale 1,2,3. Ifølge vedtægterne for grundejerforeningen skal der afholdes generalforsamling hvert år inden udgangen af marts måned. Det var ikke muligt i … Læs resten

Ny vedligeholdelsesordning for mange private fællesveje er på vej

I 2019 opsagde kommunen de aftaler den havde indgået med en række private fællesveje om vedligeholdelsen af kørebanernes belægning. I Furesøkvarteret omfattede det ca. halvdelen af de private fællesveje. Dette skridt lå i forlængelse af ophøret af aftaler om vinterforanstaltninger … Læs resten

VEJENE FEJES OG VEJBRØNDENE TØMMES I UGE 16

Selvom det lige nu er koldt, så nærmer foråret sig. Og traditionen tro har grundejerforeningen derfor bestilt fejning af vejene i Furesøkvarteret mandag d. 19. og tirsdag d. 20. april 2021 hos vognmand Preben O. Nielsen. I dagene umiddelbart efter … Læs resten

Fornyelse af vandledninger i Furesøkvarteret

Nogle har måske lagt mærke til et stort blåt skilt på fortovet på Tværvej lige ved krydset med Søndervej. Der annonceres det, at vi får fornyet vandledningerne i Furesøkvarteret i løbet af 2021. Grundejerforeningen har fået lidt mere at vide … Læs resten

Jubilæumsbog i 2022 om Furesøkvarteret historie

Af formand Hans Kristensen Grundejerforeningens bestyrelse har igangsat arbejdet med en jubilæumsbog. Baggrunden er den glædelige begivenhed, at grundejerforeningen i 2022 har eksisteret i 100 år. I hele den periode har foreningen været en aktiv part i kvarterets dramatiske udvikling … Læs resten

Generalforsamling og kontingentopkrævning 2021

Ifølge vedtægterne for Furesøkvarterets Grundejerforening skal der afholdes generalforsamling hvert år inden udgangen af marts måned. På grund af COVID-19 var det ikke muligt i 2020, og det er heller ikke muligt med en rettidig generalforsamling i år.  Bestyrelsen håber, … Læs resten

Reparation med OB belægning

Lyngby-Taarbæk Kommune har meddelt beboerne på Furesøvej (fra Højdevej til Malmmosevej), at vejen vil blive repareret med en OB belægning (løse sten i asfalt) inden overdragelsen af vedligeholdelsesforpligtigelsen til beboerne. Grundejerforeningen har bedt COWI forhåndsvurdere denne løsnings hensigtsmæssighed og holdbarhed, … Læs resten

Fornyet klage over vedligeholdelsesarbejderne på vejen i Furesøkvarteret

E-mail fremsendt 24/6-2020 til LTK og Sigurd Agersnap (formand for Teknik- og Miljøudvalget) Til Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed  Furesøkvarterets Grundejerforening vil gerne gentage den tidligere fremsendte klage over den manglende kvalitet af de vedligeholdelses-arbejder der er udført på … Læs resten

Vejvedligeholdelse – klager og dokumentation

Furesøkvarterets Grundejerforenings tidligere kasserer, Bo Chamberlain, har tilbudt at samle og systematisere de klager grundejerne i Furesøkvarteret har sendt til kommunen i forbindelse med overdragelsen af vedligeholdelsen af de private fællesveje til grundejerne, således at vi alle har et overblik … Læs resten