Forfatterarkiv: Sekretaer

Nyt møde om vejtræer på Furesøvej

Kære grundejere Det næste borgermøde om beplantning og vejforhold på Furesøvej holdes torsdag den 2. maj 2024 fra kl. 18-20 i Virumhallen. Den digitale opslagstavle (som aftalt på det første møde) med præsentation af mulige forslag for vejen er lige … Læs resten

Direkte busforbindelse mellem Furesøkvarteret og Virum Torv bevares

Den direkte busforbindelse mellem Furesøkvarteret og Virum Torv bliver bevaret, når busnettet i 2025 skal justeres. Det besluttede kommunens Teknikudvalg den 12. marts 2024 og imødekom dermed et ønske fra Furesøkvarterets Grundejerforening. Etableringen af letbanen har gjort det nødvendigt at … Læs resten

Husk generalforsamling den 14. marts 2024 kl. 19

“Stillingsopslag”

Furesøkvarterets Grundejerforening søger kandidater til følgende poster i bestyrelsen i forbindelse med den forestående generalforsamling d. 14. marts 2024 kl. 19 i Virum Hallen: Formand Foreningens nuværende formand Hans Kristensen ønsker at blive afløst efter 14 år på posten. Opgaven … Læs resten

Lyngby-Taarbæk kommunes opfølgning på dialogmødet d. 30.1.2024

Det er kommunens håb, at opsætningen af 40 km/t skiltningen vil tage toppen af farten på Furesøvej. Opsætningen sker på baggrund af de meget klare tilkendegivelser på borgermødet 30/1-24 vedr. problemer med for høj hastighed på Furesøvej. Skulle der opstå … Læs resten

Noter fra mødet 30. januar 2024 med kommunen om vejtræerne på Furesøvej

Der var mødt 50-60 grundejere op på Fuglsanggård Skolen til det dialogmøde Lyngby-Taarbæk kommune havde indkaldt til om fældningen af vejtræerne på Furesøvej tirsdag d. 30. januar kl. 18. Grundejerforeningen var repræsenteret af formand Hans Kristensen og bestyrelsesmedlem Finn Olsen. … Læs resten

Invitation til borgermøde d. 30.01.2024

I inviteres hermed til dialogmøde om træerne på Furesøvejtirsdag den 30. januar 2024 kl. 18-20Mødet holdes i dramasalen på Fuglsanggårdsskolen, Askevænget 10 iVirum. På billedet nedenfor har vi markeret parkeringspladsen, ogindgangen til dramasalen (Det blev tidligere meldt ud, at mødet … Læs resten

Dialogmøde om træerne på Furesøvej

Kære grundejereI inviteres hermed til dialogmøde om træerne på Furesøvej tirsdag den 30. januar 2024 kl. 18-20. Mødet holdes i Virumhallerne. Repræsentanter fra kommunen vil blandt andet fortælle om plantning af nye træer og hvilke træer, der kan være egnede … Læs resten

Svar fra borgmester Sofia Osmani vedr. fældning af vejtræer på Furesøvej

Kære Hans KristensenTak for din henvendelse af 7. december 2023 på vegne af bestyrelsenfor Furesøkvarterets Grundejerforening vedrørende fældning af træer påFuresøvej.Jeg må indrømme, at træfældningen også er kommet bag på mig og sermeget voldsom ud. Jeg kan kun beklage, at … Læs resten

Brev til borgmester Sofia Osmani ang.:
Fældning af vejtræer på Furesøvej

På det nordlige stykke af Furesøvej fra Højdevej til Kaningårdsparken har der i mere end 50 år været en allé-beplantning med overvejende birketræer på begge sider af vejen. Denne beplantning har været helt enestående i Furesøkvarteret, og har skabt et … Læs resten