Noter fra mødet 30. januar 2024 med kommunen om vejtræerne på Furesøvej

Der var mødt 50-60 grundejere op på Fuglsanggård Skolen til det dialogmøde Lyngby-Taarbæk kommune havde indkaldt til om fældningen af vejtræerne på Furesøvej tirsdag d. 30. januar kl. 18. Grundejerforeningen var repræsenteret af formand Hans Kristensen og bestyrelsesmedlem Finn Olsen.

Kommunens arealdriftschef Søren Mariegaard indledte med en uforbeholden undskyldning for den manglende information og dialog forud for fældningen. Det var en oplagt fejl fra kommunens side. Han fremlagde også grundlaget for beslutningen om fældningen af træerne: så godt som alle træerne var ”risikotræer”, som enten var syge, udgjorde en fare for trafikken eller ikke levnede det krævede frirum til færdslen. Dernæst kom der en række meget vrede og frustrerede indlæg fra de berørte grundejere, hvor begrundelsen (sygdom og misvækst) for fældningen af så godt som alle træerne (33 ud af 39) blev draget meget kraftigt i tvivl af grundejerne.

Anden del af mødet handlede om, hvad der nu skal ske. Først gennemgik afdelingschefen for Trafik og Mobilitet John Halkær Kristiansen kommunens overvejelser om mulighederne for en ændret udformning af vejen, som med sin kun 4 m. brede kørebane har vanskeligheder med at afvikle sin nuværende trafik. Dernæst fremlagde afdelingschefen for Digitalisering, Infrastruktur og Anlæg Maja Arp  forskellige muligheder for genplantning af træer og mulige yderligere beplantningsideer. Fra grundejerside kom der rigtigt mange forslag – de fleste med et ønske om, at det omhandlede stykke af Furesøvej igen får sit særkende som en ”grøn vej”, en allé med store træer. Der kom også rigtigt mange ønsker om reduceret hastighed på vejen af hensyn til cyklende skolebørn og gående (pensionister). Muligheden for ensretning af vejen blev nævnt. Og et forslag om at gøre vejen til stillevej eller gågade, hvor fodgængere og cyklister har forrang (men biler tolereres), blev også lagt frem.

Kommunen lovede at vende tilbage med et forslag til en plan for både vejens status, udformning og beplantning på et nyt dialogmøde i april. Inden da vil man undersøge muligheden for en hurtig, midlertidig hastighedsbegrænsning til 40 km. Den videre proces vil så bestå i en endelig udformning af planen hen over sommeren og gennemførelse af planen, herunder genplantningen af træer, i efteråret 2024. I sammenhæng med denne proces vil kommunen forsøge at finde en egnet digital platform, som kan understøtte den løbende dialog med grundejere, og som samtidig kan bidrage til et overblik over, hvilke løsningstiltag, der opnår størst opbakning blandt grundejerne.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Der er lukket for kommentarer.