“Stillingsopslag”

Furesøkvarterets Grundejerforening søger kandidater til følgende poster i bestyrelsen i forbindelse med den forestående generalforsamling d. 14. marts 2024 kl. 19 i Virum Hallen:

Formand

Foreningens nuværende formand Hans Kristensen ønsker at blive afløst efter 14 år på posten. Opgaven er at lede bestyrelsens arbejde, at varetage en væsentlig del af medlemskontakten, samt kontakten til Lyngby-Tårbæk kommune. I forbindelse med den årlige generalforsamling er der et par dages arbejde, men resten af året drejer det sig om under en time om ugen.

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem Henrik Bering er på valg efter 8 år på posten. Han genopstiller ikke. Opgaven er at deltage i 4–5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og i varierende omfang at påtage sig at undersøge eller medvirke til at løse en konkret opgave. Arbejdsmængden beløber sig i gennemsnit til 10-20 timer på årsbasis.

Suppleant

Suppleant Janne Stürup ønsker efter 10 år på posten at udtræde af bestyrelsen, da hun i løbet af det kommende år regner med at flytte fra kvarteret. I bestyrelsens arbejde sondrer vi ikke mellem ordinære medlemmer og suppleanter, så opgaven og arbejdsmængden svarer til ovennævnte 10-20 timer på årsbasis.

Er du interesseret?

Bestyrelsesarbejdet giver et godt kendskab til, hvad der foregår i Furesøkvarteret, og afhængigt af tid og lyst giver det også mulighed for at bidrage til kvarterets udvikling. Bestyrelsesarbejdet foregår i en hyggelig atmosfære, hvor bestyrelsesmøderne holdes hjemme hos bestyrelsesmedlemmerne på skift.

Foreningen dækker et område med godt 800 ejendomme, hvoraf 70% er medlemmer af foreningen. Den høje medlemsopbakning sikrer foreningen tyngde og indflydelse, og gør bestyrelsesarbejdet relevant og resultatskabende. Foreningens økonomi er sund.

Du kan høre mere om de tre poster ved henvendelse til foreningens formand Hans Kristensen på telefon 4019 5985 – eller du kan møde op på generalforsamlingen d. 14. marts og stille op der.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Der er lukket for kommentarer.