Forslag i høring vedr. buslinje 191

Ruten for Furesøkvarterets buslinje 191 påtænkes omlagt i forbindelse med etableringen af letbanen. Derfor har kommunalbestyrelsen sendt sit forslag til ny linjeføring for bus 191 (samt en række andre buslinjer i kommunen) i høring. Høringsfristen er 5. november. Forslaget kan ses på: www.ltk.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser

Furesøkvarterets Grundejerforening har indsendt nedenstående høringssvar:

Bestyrelsen i Furesøkvarterets Grundejerforening har med interesse læst kommunalbestyrelsens forslag til nyt busnet i Lyngby-Taarbæk kommune fra august 2023, som er lagt ud til høring i oktober 2023. Af særlig interesse for beboerne i Furesøkvarteret er forslaget til ændring af linjeføringen for bus 191.

Bestyrelsen påskønner at den foreslåede nye linjeføring for bus 191 ”genopretter” den nogenlunde direkte busforbindelse (som bus 170 tidligere havde) fra Furesøkvarteret til Lyngby, således at Lyngby Bibliotek og kommunens genoptræningscenter ved Lyngby Kirke/Lyngby Mølle bliver let tilgængelige for Furesøkvarterets beboere.

Men bestyrelsen finder det meget problematisk, at den nye linjeføring fjerner den nuværende forbindelse fra Furesøkvarteret til Virum Torv. Virum Torv er det naturlige centrum for hele Virum. Virum Torv (og Geels Plads) har en stor koncentration af læger, tandlæger og fysioterapeuter samt af butikker, der betjener Furesøkvarterets beboere. En ny linjeføring, der fjerner forbindelsen til og fra Virum Torv, vil ikke blot være til stor gene for beboerne i Furesøkvarteret, men vil også undergrave Virums bymidte som service- og handelscentrum for hele Virum. 

På denne baggrund anmodes om, at den nye linjeføring for bus 191 inkluderer et stop på Virum Torv.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Der er lukket for kommentarer.