HØRINGSSVAR – forhøring vedr. ny daginstitution ved Skolebakken/Parcelvej (j.nr.: 01.02.05-P16-5-23)

Furesøkvarterets Grundejerforening har modtaget kommunalbestyrelsens indkaldelse af idéer og forslag (”forhøring”) i forbindelse med kommunens planlagte etablering af daginstitution med tilhørende udearealer omkring Skolebakken.

Grundejerforeningens bestyrelse noterer sig, at institutionsbyggeriet er led i en langsigtet plan for udvidelse af kapaciteten på daginstitutionsområdet. Bestyrelsen hilser det velkomment, at der dermed tages skridt til at imødekomme områdets behov for børneinstitutioner.

Bestyrelsen finder det som udgangspunkt positivt, at institutionsudbygningen placeres i tilknytning til eksisterende skole og institutioner. Dette bør gøre det muligt at skabe sammenhængende løsninger, der både trafikalt og på anden måde fører til færrest mulige gener for naboerne, og som samtidig kan lette dagligdagen for børnefamilier, der er brugere af institutionstilbud for flere aldersniveauer.

Bestyrelsen bemærker, at det foreslåede institutionsbyggeri geografisk ligger uden for Furesøkvarterets Grundejerforenings område, og at medlemmernes interesse derfor primært vil være som brugere af den kommende institution. Vi vil derfor undlade at komme med forslag og idéer til den konkrete udformning af projektet, men vi vil opfordre kommunen til i videst muligt omfang at tage hensyn til indpasningen i området, og med størst mulig respekt for det omkringliggende villakvarter. 

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Der er lukket for kommentarer.