Svar fra borgmester Sofia Osmani vedr. fældning af vejtræer på Furesøvej

Kære Hans Kristensen
Tak for din henvendelse af 7. december 2023 på vegne af bestyrelsen
for Furesøkvarterets Grundejerforening vedrørende fældning af træer på
Furesøvej.
Jeg må indrømme, at træfældningen også er kommet bag på mig og ser
meget voldsom ud. Jeg kan kun beklage, at I ikke er blevet informeret
om situationen som grundejere inden fældningen gik i gang. Det er en
fejl.
Vi har alle i Kommunalbestyrelsen en ambition om at være en grøn
kommune, og træer er et vigtigt bidrag til det grønne udtryk. Vi har
derfor en politik vedtaget i 2016 ”træ-strategi” og en beslutning om, at
træbalancen ved fældning opretholdes. Derfor vil jeg også skynde mig
at sige, at der vil blive plantet nye træer på Furesøvej.
Jeg har spurgt forvaltningen til den konkrete sag og har fået oplyst, at
træerne skal udskiftes, fordi majoriteten af træerne på Furesøvej af
forskellig årsag var ”risikotræer”. Det betyder fx, at træerne havde en
øget risiko for at vælte, knække eller tabe store grene, hvilket kunne
udgøre en risiko for personer eller ejendom. Risikotræer er ofte et
produkt af påførte skader, sygdomsangreb, mistrivsel fx grundet dårlige
vækstvilkår.
Majoriteten af vejtræerne på Furesøvej havde tydelige skader af
påkørsler på stammer og dertil en kraftig ”trafik beskæring”. Skaderne
har formentlig været årsag til, at træerne var angrebet af sygdomme.
Mange træer var stærkt beskadigede af påkørsler, der var udbredt råd i
mange af træernes stammer, og i flere træer var der udgåede og tørre
grene i toppen. Der var også en del træer, som var bukket under
grundet skaderne og allerede var helt eller delvist fjernet.
Jeg har supplerende spurgt forvaltningen til, om der ikke har været
enkelte træer der kunne være bevaret et par år yderligere, således at
nye træer kunne vokse til inden de sidste af de gamle træer blev fældet.
Jeg afventer fortsat svar herpå. Svaret ændre naturligvis ikke den
konkrete sag, men hvis en mere nænsom tilgang er mulig, så kan det
gøre en forskel ved kommende udskiftninger af vejtræer.
Inden vi planter nye træer, vil medarbejdere fra vores vej- og
parkområde invitere repræsentanter for grundejerne til et møde i januar
2024, hvor I kan komme til orde. Sigtet er at få dialog med jer som
grundejere om hvilke typer af træer, der er egnede til vejen, samt hvor
de nye træer skal plantes.
Venlig hilsen
Sofia Osmani

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Der er lukket for kommentarer.