Hvad dækker ”Serviceaftale vej og fortov”?

En del medlemmer har i uge 50 fra Lyngby-Taarbæk Kommune fået et kontoudskrift med overskriften ”Serviceaftale vej og fortov” og med specifikationerne ”Årsregulering 01.01.2011-31.12.2011” og ”Ny aconto 01.01.2012-31.12.2012”.

Nogle har vendt denne udskrift om, og har læst bagsideteksten. Her starter teksten med følgende: ”Henvendelse vedrørende fejning, vejbidrag, snerydning og oprensning af vejbrønde…” Umiddelbart virker dette som en forklaring på, hvad det er man skal betale for vedrørende ”vej/fortov – vejafgift” på forsiden. Men det er det ikke! Bagsideteksten har næsten ikke noget at gøre med forsiden.

Forsidens årsregulering og aconto beløb drejer sig ikke om fejning, snerydning og vejbrønde. Beløbene vedrører kun vedligeholdelse af vejenes asfaltbelægning på de private fællesveje med vedligeholdelseskontrakt med kommunen. Du kan på grundejerforeningens hjemmeside se, hvilke af foreningens veje der har sådan en vedligeholdelseskontrakt, og hvilke der ikke har.

Snerydning og grusning på vejene i foreningens område varetages stadig af grundejerforeningen, ligesom det er foreningen der opstiller gruskasserne i området. Det er dette dit kontingent går til.

Tidligere sørgede kommunen for fejning af vejene og tømning af vejbrøndene. Men den ordning ophævede kommunen pludseligt og uvarslet for et års tid siden. Det betyder, at det nu er den enkelte grundejers ansvar, at få disse ting gjort. Alternativt kan en vej – som der står længere nede på bagsiden af det netop udsendte – købe disse ydelser og snerydning for 642 kr. pr. ejendom, forudsat at alle en vejs beboere tilmelder sig og betaler. Falder bare en fra, bortfalder ordningen. I grundejerforeningens bestyrelse tror vi ikke på, at denne ordning kan komme til at fungere. Der vil altid være mindst en grundejer på en vej, som ikke vil være med.

Vi har derfor i bestyrelsen besluttet, at vi, som forsøg, vil få foreningens veje fejet og vejbrøndene renset til foråret. Vi har til formålet aftalt dette med private selskaber, som tilbyder ydelserne til en noget lavere pris end kommunen.

På forårets generalforsamling i grundejerforeningen vil vi – hvis forsøget går godt – lægge op til en permanentgørelse af fejningen af vejene og rensningen af vejbrøndene, helt på linje med snerydningen. Det vil i givet fald betyde en væsentlig forhøjelse af kontingentet, som dog skulle billigere end ovennævnte kommunale tilbud. Hvis du vil høre mere herom, eller hvis du har synspunkter på sagen, så kom til generalforsamlingen. Den finder sted på Virum Skole d. 25. april 2012 kl. 19.30 (9/4-2012: datoen for Generalforsamlingen er flyttet til 24. april)

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Der er lukket for kommentarer.