Beplantninger og træer på private fællesveje

Næsten alle vejene i Furesøkvarteret er private fællesveje. Kun Højdevej, Parcelvej og den del af Furesøvej, hvor bus 170 kører, er offentlige veje, hvor kommunen står for vedligeholdelsen. At en vej er en privat fællesvej betyder, at det er grundejerne på disse veje, der har ansvaret for ikke alene vejenes vedligeholdelse (kørebaner, vejbrønde, kantsten, fortove), men også for vedligeholdelse af beplantning og træer på de private fællesveje. Det er hovedreglen.

Men der er visse yderligere forhold, som det er vigtigt at være opmærksom på. På nogle af vejene er der f.eks. plantet træer langs vejen eller i særlige bede anlagt på hjørnerne af vejene. Disse træer – og eventuel bundbeplantning i vejbedene – skal vedligeholdes af de grundejere, der bor ud for træerne. Det er altså ikke en kommunal opgave og ej heller en fælles opgave for alle vejens beboere, men en pligt for træets eller vejbedets umiddelbare nabo!

Vedligeholdelse giver imidlertid ikke de nævnte grundejere ret til at ændre afgørende på beplantningen. Man må således ikke nedlægge eksisterende vejbede eller fælde træerne. Man må ej heller nytilplante arealer på de private fællesveje eller plante nye træer uden kommunens godkendelse. Hvis det af sikkerhedsmæssige grunde bliver nødvendigt at fælde et træ, så skal der imidlertid som hovedregel foretages genplantning. Og det er igen den umiddelbare nabo, som skal sørge for, at det bliver gjort – og betale eventuelle udgifter i denne sammenhæng.

Der kan være yderligere forhold, som gør sig gældende i konkrete tilfælde. Dem kan man få afklaret ved at kontakte kommunens afdeling for Teknik og Miljø, hvor både vejafdelingen og lokalplanafdelingen kan ligge inde med relevante oplysninger, råd eller begrænsninger i grundejernes handlemuligheder.

I tvivlstilfælde kan grundejerforeningen også kontaktes. Vi hjælper gerne med at skabe en afklaring om ret og pligt og om forholdet til de kommunale myndigheder.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Der er lukket for kommentarer.