Er din vej i “god og forsvarlig stand” inden du får den overdraget?

Som bekendt er vedligeholdelsesaftalerne på de private fællesveje, som hidtil har haft sådanne aftaler, blevet opsagt af Lyngby-Taarbæk kommune. Det betyder, at beboerne selv skal stå for vejvedligeholdelsen i fremtiden. Kommunen tilstræber at lave en ny vedligeholdelsesmodel for de private fællesveje – men det er endnu usikkert om den kommer og i givet fald hvornår den kommer. 

Derfor har kommunen iværksat en genopretning af de veje, der har haft en vedligeholdelsesaftale. Her ved årsskiftet 2019/20 er genopretningen afsluttet på Tværvej og Bakkevej. Hvornår den vil ske på de øvrige veje ved vi i grundejerforeningen ikke. Det store spørgsmål er, om kvaliteten af genopretningen på de to veje (og på andre som kommer senere) er tilstrækkelig god. 

Furesøkvarterets Grundejerforening har aftalt med det rådgivende ingeniørfirma COWI, at de vil hjælpe os med en vurdering af kvaliteten af genopretningen, der hvor grundejerne er i tvivl. 

Derfor anmoder vi i grundejerforeningen om, at grundejere (der er medlem af foreningen) som er i tvivl om kvaliteten af deres vejs tilstand inden overdragelsen, henvender sig til undertegnede med deres tvivl. Hvis vi i bestyrelsen er helt enige i tvivlen om vejens tilstand går vi videre til COWI med sagen. Viser det sig, at COWI finder vedligeholdelsesstandarden for ringe, bør de berørte grundejere klage til kommunen. Grundejerforeningen vil også indsende en klage, men er tidligere blevet mødt med et krav om, at det skal være de berørte grundejere selv, der klager. 

Henvendelse om tvivl om vedligeholdelsesstandarden rettes til: formand@furesoekvarteret.dk  

eller i brev-form til: Hans Kristensen, Parsbergsvej 60, 2830 Virum

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Der er lukket for kommentarer.