Er kvaliteten af vedligeholdelsen på de private fællesveje i orden inden overdragelsen? Svaret er: Nej

Grundejerforeningen har fået COWI til at vurdere kvaliteten af det vedligeholdelsesarbejde kommunen har gennemført før de første af de private fællesveje med vedligeholdelsesordninger overdrages til beboerne per. 1. april 2020. De veje der er sat i stand medio februar er: Peder Godskes vej, Ingvar Hjorts vej, Tværvej, Bakkevej og Furesøbakken.

Vurderingen kan læses i det besigtigelsesnotat COWI har udarbejdet. Notatet kan downloades her: http://furesoekvarteret.dk/wp-content/uploads/2020/02/Notat-vedr.-vejvedligeholdelse-i-Fures%C3%B8kvarteret.-ver.-2.0.pdf

Notatets konklusion er klar: ”…de udførte arbejder er rene minimumsløsninger, hvor hverken æstetik eller holdbarhed har indgået som relevante parametre. Det vurderes, at grundejerne på de besigtigede veje kunne have forventet bedre resultater af reparationsarbejderne. Hovedparten af reparationerne bør omgøres, da de kvalitetsmæssigt ligger under minimumsstandard.”

Fra foreningens side anbefales det, at grundejerne på de nævnte veje inden 1. april klager til kommunen over den for ringe kvalitet af vedligeholdelsen. Efter 1. april vil det ellers være grundejerne selv, der skal bære udgifterne til en forsvarlig genopretning af vejens kvalitet. Og det kan blive dyrt for den enkelte grundejer!

Foreningen vil også indsende en ”kollektiv” klage over den ringe kvalitet – men erfaringsmæssigt lytter kommunen mere, når det er grundejerne selv, der klager.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Der er lukket for kommentarer.