Fornyet klage over vedligeholdelsesarbejderne på vejen i Furesøkvarteret

E-mail fremsendt 24/6-2020 til LTK og Sigurd Agersnap (formand for Teknik- og Miljøudvalget)

Til Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed 

Furesøkvarterets Grundejerforening vil gerne gentage den tidligere fremsendte klage over den manglende kvalitet af de vedligeholdelses-arbejder der er udført på vejene i foreningens område. De fleste forhold nævnt i klagen af 30. marts 2020 er ikke blevet rettet op, som det fremgår af det opfølgende besigtigelsesnotat fra COWI af 11.6.2020 foreningen har ladet udarbejde. Dertil kommer den efterfølgende sjuskede udlægning af skærver – sine steder i meget store mængder – på visse af de tidligere reparationer. Skærverne blev udlagt medio april, og ligger der fortsat til fare for cyklisterne, og med en stor sandsynlighed for, at flere og flere skærver ender i vejbrøndene. De burde for længst være fejet (helt eller delvist)  sammen, som det fremgår af COWI notatet.  Grundejerforeningen bekostede en oprensning af samtlige vejbrønde i kvarteret d. 17. april, umiddelbart før disse skærver helt uvarslet blev udlagt på vejene. Oprensningen af vejbrøndene er en stor udgift for grundejerforeningen, som blandt andet afhænger af vægten af det oprensede materiale. De mange, mange skærver der nu er havnet i vejbrøndene bør fjernes for kommunens regning. Ved samme lejlighed bør kommunen sørge for, at vejbrøndene bliver opgrabet de steder hvor asfaltmateriale er hældt ud over dem. Også det er erfaringsmæssigt dyrt at få gjort, og må indgå i kommunens reparation af vejene før overdragelsen.  Bemærk også bemærkningen i COWI notatet om de livsfarlige vejriste på Furesøbakken, som omgående bør udskiftes.  Endelig er det foreningens opfattelse, at reparationerne som helhed bærer præg af tilfældighed, hvor nogle skader er repareret, mens andre tilsvarende skader ikke er det jvf. igen COWI notatets mange konkrete eksempler herpå. Det er stærkt utilfredsstillende, og bør udbedres af kommunen inden den endelige overdragelse. 

Med venlig hilsen 

Hans Kristensen
Formand for Furesøkvarterets Grundejerforening

Link til COWIs opdaterede rapport fra 11/6-2020: http://furesoekvarteret.dk/wp-content/uploads/2020/06/COWI-opfølgende-notat-vedr.-reparationer-af-veje-i-Furesøkvarteret-ver.3.0.pdf

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Der er lukket for kommentarer.