Generalforsamling og kontingentopkrævning 2021

Ifølge vedtægterne for Furesøkvarterets Grundejerforening skal der afholdes generalforsamling hvert år inden udgangen af marts måned. På grund af COVID-19 var det ikke muligt i 2020, og det er heller ikke muligt med en rettidig generalforsamling i år. 

Bestyrelsen håber, at generalforsamling for 2021 kan afholdes senere på året, og i starten af marts måned vil bestyrelsen omdele følgende materiale til information af alle grundejere:

·       Dagsorden for generalforsamling 2021

·       Bestyrelsens beretning for 2020

Regnskab for 2020 og budget for 2021 kan findes her på hjemmesiden

Kontingentopkrævning 2021

Bestyrelsen har besluttet, at kontingentet er uændret 450 kr. Kontingentet dækker udgifterne til fejning af vejene to gange (forår og efterår), tømning af vejbrøndene, snerydning og saltning/grusning på de private fællesveje, opsætning af gruskasser samt vedligeholdelse af foreningens hjertestarter.

Betalingsinformation vil også blive omdelt til alle grundejere i starten af marts måned.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Der er lukket for kommentarer.