Ny vedligeholdelsesordning for mange private fællesveje er på vej

I 2019 opsagde kommunen de aftaler den havde indgået med en række private fællesveje om vedligeholdelsen af kørebanernes belægning. I Furesøkvarteret omfattede det ca. halvdelen af de private fællesveje. Dette skridt lå i forlængelse af ophøret af aftaler om vinterforanstaltninger og af aftaler om tømning af vejbrøndene for godt ti år siden. Furesøkvarterets Grundejerforening fik den gang organiseret vinterforanstaltninger og brøndtømning, som har fungeret godt og relativt billigt i kvarteret. Det skete stort set uden sværdslag. Men ophøret af vedligeholdelsen af kørebanerne førte derimod til et langt ”slagsmål” med kommunen om vejenes tilstand og kommunens svigtende vedligeholdelse, samt stor utilfredshed med opsigelsen.

Nu ser det ud til, at kommunen har fundet et Columbusæg for en stor del af de private fællesveje. Stort set alle de veje der har gennemkørende trafik vil – om alt går efter planen – blive opklassificeret til kommunale veje, hvor kommunen står for både den løbende vedligeholdelse af kørebanerne og for vinterforanstaltningerne. Det er umiddelbart godt nyt for alle der bor på en vej med gennemkørende trafik. I Furesøkvarteret gælder det for ca. to tredjedel af de private fællesveje. Den nye ordning er planlagt til ikrafttræden i 2. kvartal af 2023.

De grundejere der bor på en blind vej, en stikvej eller lignende, kan derimod ikke komme med i denne ordning. Der vil det fortsat være grundejerne selv, som skal klare vedligeholdelsen af kørebanen og vinterforanstaltningerne. Kommunen har dog intentioner om, at etablere en ordning, så grundejerne på disse veje kan ”købe” disse serviceydelser hos eller via kommunen. Modellen herfor foreligger endnu ikke.

Bestyrelsen i grundejerforeningen følger udviklingen med stor opmærksomhed og vil – når der foreligger yderligere detaljer om ny ordningen – informere medlemmerne herom på grundejerforeningens hjemmeside. Interesserede grundejere kan læse mere om de kommunale planer og se præcist hvilke veje der er planlagt opklassificeret – og hvilke der ikke kan blive det – ved at åbne nedenstående link:     

https://dagsordener.ltk.dk/vis?id=7b597eea-1b76-4c45-868e-e4d1cdf5a8ec

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Der er lukket for kommentarer.