Indkaldelse til generalforsamling 2021

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Furesøkvarterets Grundejerforening onsdag d. 8. september 2021 kl. 19 i Virum Hallerne, mødelokale 1,2,3.

Ifølge vedtægterne for grundejerforeningen skal der afholdes generalforsamling hvert år inden udgangen af marts måned. Det var ikke muligt i 2020, og var det ej heller i marts 2021, på grund af Covid 19 restriktionerne.

Men nu er restriktionerne lempet, således at vi kan afholde generalforsamlingen. Dagsordenen kan ses på omstående side.

Bestyrelsens beretning om virksomheden i 2020 samt regnskabet for 2020 og budgettet for 2021 blev lagt på foreningens hjemmeside i marts. Alle disse dokumenter er uændrede siden da. Dokumenterne ligger fortsat på foreningens hjemmeside (www.furesoekvarteret.dk), hvor de kan ses og downloades. Såfremt et eller flere af disse dokumenter ønskes fremsendt som mail, kan dette klares ved at man henvender sig til foreningens formand: formand@furesoekvarteret.dk Dokumenterne kan også fås udprintede hos formanden. Inden generalforsamlingen lægges et halvårsregnskab for perioden 1.1. – 30.6.2021 op på hjemmesiden.

Både regnskabet for 2020 og halvårsregnskabet for første halvår af 2021 viser god overensstemmelse med budgetterne. Foreningen kom således ud af 2020 med samlede indtægter på 281.881 kr. og udgifter på 263.184 kr., hvilket gav et overskud på 18.697 kr. Medlemstallet var i 2020 på 626 og nærmer sig samme niveau i 2021, hvilket giver en medlemsprocent på 78.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Furesøkvarterets Grundejerforening

Dagsorden for generalforsamlingen onsdag d. 8.9.2021 kl. 19 i Virum Hallerne, mødelokale 1,2,3.

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.

Beretningen ligger på www.furesoekvarteret.dk eller kan fås udprintet hos formanden.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2020 og budget 2021.

Regnskab og budget findes på www.furesoekvarteret.dk eller kan fås udprintet hos formanden.

4.       Indkomne forslag.

          Der er ikke indkommet nogle forslag.

5.       Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen har fastholdt kontingentet på 450 kr. i forenings året 2021. Generalforsamlingen anmodes om at godkende denne beslutning.

6.       Valg til bestyrelse og af revisorer.

I henhold til lovene skal kassereren, to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter på valg i år. Alle har erklæret sig villige til genvalg. Se nedenfor:

  • Kasserer Merete Lydolph Larsen
  • Bestyrelsesmedlem Birgitte Møllgaard
  • Bestyrelsesmedlem Torkel Jeppesen
  • Suppleant Janne Stürup
  • Suppleant Susanne Hjernøe

Bestyrelsen har således sikret, at der er kandidater til alle bestyrelsespladserne og til posten som kasserer. Imidlertid er kassereren flyttet fra kvarteret i maj. Bestyrelsen vil derfor meget gerne høre fra eventuelle medlemmer, der er interesseret i at overtage kassererposten. Henvendelse til formanden Hans Kristensen på 4019 5985 eller formand@furesoekvarteret.dk

7.       Eventuelt.

Alle foreningens dokumenter – også referater af tidligere generalforsamlingerne – er tilgængelige på foreningens hjemmeside:

www.furesoekvarteret.dk

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Der er lukket for kommentarer.