Høringssvar vedr.: Byudvikling i balance 2023

Bestyrelsen i Furesøkvarterets Grundejerforening har på sit møde d. 6. december 2023 behandlet den fremsendte plan- og agenda 21-strategi. Nedenfor gengives bestyrelsens høringssvar i kortfattet form. 

Strategien omfatter fire hovedtemaet:

  • Grøn omstilling
  • Det grønne, arkitektur og kulturarv
  • Stærkt handelsliv
  • Større udviklings- og omdannelsesområder

Bestyrelsen finder, at der er mange gode intentioner i strategien, de fleste er det svært at være uenige i. Kun nogle få af de forskellige intentioner har en hvis grad af betydning for Furesøkvarteret, så vidt bestyrelsen kan bedømme det. Det gælder følgende:

Ad. Grøn omstilling

  • Ideen om at fremme cyklismen og lave en cykelstrategi er god. I vort kvarter kunne det især handle om at sikre cyklende skolebørn på Furesøvej, især på strækningen fra Højdevej til Furesø Parkvej, samt på Parcelvej helt fra Malmmosevej til cykelstien begynder ved Brovænget.
  • Udrulningen af fjernvarmen i etape 2 (som omfatter Furesøkvarteret) bør ske så hurtigt som muligt, for at undgå tilvæksten i antallet af individuelle varmepumper. Løbende orientering af borgerne er her vigtigt.

Ad. Det grønne, arkitektur og kulturarv

  • Ideen om at vurdere kommuneplanens rammer for udvalgte villaområder mht. til at ændre den maksimale bygningshøjde fra 1½ etage til 2 etager, for at mindske “fodaftrykket”, er meget betænkeligt på grund af potentielle nabogener som indblik, skyggevirkning osv. Men på den anden side, hvis tilladelsen indskrænkes til at gælde ved ombygning af eksiterende huse frem for miljøbelastende nedrivning og nybygning, så kunne det måske fungere som incitament til bevaring fremfor nedrivning og nybygning.
  • Der omtales om en udvidelse  af muligheder for opsætning af solceller – det er vel i orden, hvis det er æstetisk og arkitektonisk forsvarligt og kan ske uden nabogener.

Ad. Stærkt handelsliv

  • Her omtales i et enkelt afsnit betydningen af at sikre at bymidterne i bl.a. Virum, Sorgenfri mv. har et varieret udbud af kultur- og handelsliv. I den sammenhæng kunne vi pege på betydningen af, at der opretholdes en direkte busforbindelse mellem Furesøkvarteret og Virum bymidte med bus 191 (som grundejerforeningen tidligere har indsendt et høringssvar om).

Ad. Større udviklings- og omdannelsesområder

  • Sådan nogle er der ikke i vort område – så ingen kommentarer. 

Med venlig hilsen

Hans Kristensen

Formand for Furesøkvarterets Grundejerforening

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Der er lukket for kommentarer.