Forfatterarkiv: Sekretaer

Referater fra generalforsamlinger 2019

Så ligger referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling på foreningens hjemmeside under fanen “Referater”.

Fejning og tømning af vejbrønde

I år vil vejene blive fejet 8.+9. april og vejbrønde bliver tømt 11.+12. april. For effektiv fejning så undgå at have biler kantstensparkeret på fejedage. Undgå parkering over en vejbrønd på dage hvor vejbrønde tømmes.

Generalforsamling 24. april 2019 og medlemsliste

Årets Generalforsamling afholdes 24. april kl. 19:00 på Virum skole. Indkaldelser er omdelt. Mangler du en indkaldelse, så kontakt Bestyrelsen. Medlemsliste for 2018/19 findes her: http://furesoekvarteret.dk/wp-content/uploads/2019/05/Medlemsliste-2018-19.pdf

Hvordan skal Lyngby-Taarbæk udvikle sig?

Se vedlagte invitation til dialog om udviklingen i Lyngby-Taarbæk, lørdag den 30. marts kl. 10-13

Generelt om dine pligter som husejer

Der er en række pligter vi som husejere skal være opmærksomme på, dem kan du læse mere om i de 2 link herunder, til henholdsvis LTK og Bolius hjemmesider. Grundejerforeningen har en aftale med FMT om, at rydde sne og … Læs resten

LTK info om serviceaftalerne på private fællesveje

Den besked om ophævelse af serviceaftalerne på private fællesveje, som LTK har sendt ud til beboerne, ikke berører vejene i Furesøkvarterets Grundejerforenings område. Det kort der blev vist i Det Grønne Område i uge 28, som viser veje med serviceaftale, … Læs resten

Ny hjertestarter i Furesøkvarteret

Som led i bestræbelserne på at øge trygheden i Furesøkvarteret har Furesøkvarterets Grundejerforening indkøbt en hjertestarter, der er blevet sat op på adressen: Tværvej 42, 2830 Virum. Hjertestarteren er anbragt i et opvarmet og oplyst udendørsskab, og skabet er monteret … Læs resten

Grundejernes ansvar og grundejerforeningens services

Furesøkvarterets Grundejerforening gennemfører forskellige service foranstaltninger for at hjælpe foreningens medlemmer. Foreningen sørger således i vinterhalvåret for, at vejene bliver ryddet for sne, at der bliver gruset i glat føre og at der opstilles gruskasser, så grundejerne selv kan gennemføre … Læs resten

Fortovet forpligter til mere arbejde end du tror

På Jyllandspostens hjemmeside har vi fundet denne video, som vi gerne vil dele med jer grundejere. Der er nok pligter vi ikke tænker over i dagligdagen, men som vi er forpligtet til som grundejer. Klik her for at se video

Beplantninger og træer på private fællesveje

Næsten alle vejene i Furesøkvarteret er private fællesveje. Kun Højdevej, Parcelvej og den del af Furesøvej, hvor bus 170 kører, er offentlige veje, hvor kommunen står for vedligeholdelsen. At en vej er en privat fællesvej betyder, at det er grundejerne … Læs resten