Forfatterarkiv: Sekretaer

VEJENE FEJES OG VEJBRØNDENE TØMMES I UGE 16

Selvom det lige nu er koldt, så nærmer foråret sig. Og traditionen tro har grundejerforeningen derfor bestilt fejning af vejene i Furesøkvarteret mandag d. 19. og tirsdag d. 20. april 2021 hos vognmand Preben O. Nielsen. I dagene umiddelbart efter … Læs resten

Fornyelse af vandledninger i Furesøkvarteret

Nogle har måske lagt mærke til et stort blåt skilt på fortovet på Tværvej lige ved krydset med Søndervej. Der annonceres det, at vi får fornyet vandledningerne i Furesøkvarteret i løbet af 2021. Grundejerforeningen har fået lidt mere at vide … Læs resten

Jubilæumsbog i 2022 om Furesøkvarteret historie

Af formand Hans Kristensen Grundejerforeningens bestyrelse har igangsat arbejdet med en jubilæumsbog. Baggrunden er den glædelige begivenhed, at grundejerforeningen i 2022 har eksisteret i 100 år. I hele den periode har foreningen været en aktiv part i kvarterets dramatiske udvikling … Læs resten

Generalforsamling og kontingentopkrævning 2021

Ifølge vedtægterne for Furesøkvarterets Grundejerforening skal der afholdes generalforsamling hvert år inden udgangen af marts måned. På grund af COVID-19 var det ikke muligt i 2020, og det er heller ikke muligt med en rettidig generalforsamling i år.  Bestyrelsen håber, … Læs resten

Reparation med OB belægning

Lyngby-Taarbæk Kommune har meddelt beboerne på Furesøvej (fra Højdevej til Malmmosevej), at vejen vil blive repareret med en OB belægning (løse sten i asfalt) inden overdragelsen af vedligeholdelsesforpligtigelsen til beboerne. Grundejerforeningen har bedt COWI forhåndsvurdere denne løsnings hensigtsmæssighed og holdbarhed, … Læs resten

Fornyet klage over vedligeholdelsesarbejderne på vejen i Furesøkvarteret

E-mail fremsendt 24/6-2020 til LTK og Sigurd Agersnap (formand for Teknik- og Miljøudvalget) Til Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed  Furesøkvarterets Grundejerforening vil gerne gentage den tidligere fremsendte klage over den manglende kvalitet af de vedligeholdelses-arbejder der er udført på … Læs resten

Vejvedligeholdelse – klager og dokumentation

Furesøkvarterets Grundejerforenings tidligere kasserer, Bo Chamberlain, har tilbudt at samle og systematisere de klager grundejerne i Furesøkvarteret har sendt til kommunen i forbindelse med overdragelsen af vedligeholdelsen af de private fællesveje til grundejerne, således at vi alle har et overblik … Læs resten

FEJNING AF VEJE OG TØMNING AF VEJBRØNDE

Forårets fejning af vejene i Furesøkvarteret og tømningen af vejbrøndene finder i år sted lige efter påske. Vejene fejes onsdag d. 15. og torsdag d. 16. april. Vejbrøndene tømmes fredag d. 17. april. Så undlad så vidt muligt kantstensparkering de tre dage.  … Læs resten

Bestyrelsens beretning

Årets Generalforsamling er udskudt på ubestemt tid, men foreningens medlemmer skal ikke snydes for beretningen for 2019, den kan findes her: beretning Hvis beretningen giver anledning til spørgsmål, kan de sendes på e-mail til hele bestyrelsen på: bestyrelsen@furesoekvarteret.dk Spørgsmål og … Læs resten

Regnskab 2019 og budget 2020

Det reviderede regnskab for 2019 og budgetforslag for 2020 er nu lagt på hjemmesiden og kan findes under “Regnskaber”.