Forfatterarkiv: Sekretaer

Er din vej i “god og forsvarlig stand” inden du får den overdraget?

Som bekendt er vedligeholdelsesaftalerne på de private fællesveje, som hidtil har haft sådanne aftaler, blevet opsagt af Lyngby-Taarbæk kommune. Det betyder, at beboerne selv skal stå for vejvedligeholdelsen i fremtiden. Kommunen tilstræber at lave en ny vedligeholdelsesmodel for de private … Læs resten

Beskyt dig mod indbrud…

er titlen på en rigt illustreret vejledning om, hvordan man kan beskytte sit hjem mod indbrud. Vejledningen gennemgår på 25 sider en række gode råd, som præsenteres på en brugervenlig måde. Vejledningen er udsendt af Det Kriminalpræventive Råd, og kan … Læs resten

Politiet har oprettet et nationalt kameraregister

Politiet har oprettet et nationalt kameraregister, som hurtigere og mere effektivt kan hjælpe os med at opklare forbrydelser. Derfor opfordrer vi alle – både borgere og virksomheder – som har videoovervågning til at registrere det på www.politi.dk/kamera. Du skal logge … Læs resten

Referater fra generalforsamlinger 2019

Så ligger referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling på foreningens hjemmeside under fanen “Referater”.

Fejning og tømning af vejbrønde

I år vil vejene blive fejet 8.+9. april og vejbrønde bliver tømt 11.+12. april. For effektiv fejning så undgå at have biler kantstensparkeret på fejedage. Undgå parkering over en vejbrønd på dage hvor vejbrønde tømmes.

Generalforsamling 24. april 2019 og medlemsliste

Årets Generalforsamling afholdes 24. april kl. 19:00 på Virum skole. Indkaldelser er omdelt. Mangler du en indkaldelse, så kontakt Bestyrelsen. Medlemsliste for 2018/19 findes her: http://furesoekvarteret.dk/wp-content/uploads/2019/05/Medlemsliste-2018-19.pdf

Hvordan skal Lyngby-Taarbæk udvikle sig?

Se vedlagte invitation til dialog om udviklingen i Lyngby-Taarbæk, lørdag den 30. marts kl. 10-13

Generelt om dine pligter som husejer

Der er en række pligter vi som husejere skal være opmærksomme på, dem kan du læse mere om i de 2 link herunder, til henholdsvis LTK og Bolius hjemmesider. Grundejerforeningen har en aftale med FMT om, at rydde sne og … Læs resten

LTK info om serviceaftalerne på private fællesveje

Den besked om ophævelse af serviceaftalerne på private fællesveje, som LTK har sendt ud til beboerne, ikke berører vejene i Furesøkvarterets Grundejerforenings område. Det kort der blev vist i Det Grønne Område i uge 28, som viser veje med serviceaftale, … Læs resten

Ny hjertestarter i Furesøkvarteret

Som led i bestræbelserne på at øge trygheden i Furesøkvarteret har Furesøkvarterets Grundejerforening indkøbt en hjertestarter, der er blevet sat op på adressen: Tværvej 42, 2830 Virum. Hjertestarteren er anbragt i et opvarmet og oplyst udendørsskab, og skabet er monteret … Læs resten